Modele biblioteci lems

. Raspuns: datele contului (inclusiv adresa de email) se pot schimba din meniul pentru utilizator DIN dreapta sus a paginii (după ce v-ați logat). Raspuns: DIN Punct de Al sistemului informatique este posibil ca mai multe firme sa AIBA acelasi reprezentant Legal si sa fie Asociate PE un proiect. Raspuns: codul de asociere la un proiect este creat automat de catre sistem pentru fiecare proiect in parte si se regaseste la Zona “aTribute proiect”. Nu se poate crea o asociere cu o entitate Juridica ce nu a fost Creata in sistem. IAR pentru a se crea habiliatea Juridica este necesar ca reprezentantul Legal sa AIBA semnatura Electronica. Semnarea Electronica a documentelor incarcate in sistem se face de catre reprezentantul Legal/imputernicitul liderului proiectului, fapt ce presupune asumarea informatiilor DIN documentele respectif. Raspuns: trebuie sa faceti diferenta intre codul de asocire, Care se genereaza la crearea unei cereri de finantare si se transmite reprezentantului Legal al unei habiliati Juridice Care doreste sa se asocieze la ACEA Cerere de finantare (proiect) si codul de inrolare , Care se genereaza la crearea unei habiliati Juridice in sistem, si care se transmite persoanelor fizice Care au deja CONT in sistem si Care doresc sa Lucrezia in sistem pentru ACEA entitate Juridica. Asocierea se poate incheia atat prin retragerea habiliatii Care s-a asociat la proiect, cat si prin revocarea asocierii de catre reprezentantul Legal al habiliatii Care a GÉNÉRAT cererea de finantare (Proiectul), inrolarea se incheie prin revocarea Drepturilor respectivei persoane fizice de catre reprezentantul Legal al habiliatii Juridice la care este inrolata ACEA persoana.

Raspuns: conforme instructiunii “identificarea Electronica, crearea unei habiliati Juridice si asocierea la o entitate Juridica” disponibila la adresa http://www.Fonduri-UE.ro/mysmis, respectiv http://www.Fonduri-UE.ro/images/Files/mysmis/4.IDENTIFICARE.Electronic%C4%83.pdf, in sistemul informatique MySMIS2014, crearea unei habiliati Juridice poate fi realizata de catre o persoana physique ce are calitatea de reprezentant Legal sau imputernicit. Aceasta persoana trebuie sa detina o semnatura Electronica calificata, pentru a putea realiza etapa de IDENTIFICARE ELECTRONICA in sistem. Doar persoanele identificate Electronic in sistem pot crea habiliati Juridice. Astfel, schimbului Electronic de date dans cadrul sistemului informatique MySMIS2014, intre beneficiari si am/OI, se va realiza cu ajutorul semnaturi électronice calificate detinuta de reprezentantul Legal/persoana imputernicita a sollicitantului de finantare FESI, respectiv de catre personalul responsabil DIN cadrul AM/OI.